Bootstrappin'

DEEQ WABARASHO

Waxaa ku guuleeysa doono 100 ka arday ee ugu horeeyo oo sharuudaha soo buuxiyo

Shuruudaha

  1. lacagta diiwaangilinta $25
  2. soo gudbi shahaadooyinkaada
scholarship@greenhopeuniversity.edu.so
616557100
---------
Buuxi Foomka Hoose
Magaca:
Jinsiga:
Deegaanka:
Taleefanka:
iskuulkaaga:
Sanad Dugsiyeedka:
Kuliyada: